ข่าวและกิจกรรม

บริจาคอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา ให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านกองม่อง

กิจกรรมดีช่วยเหลือน้องๆ ที่อยู่ห่างไกล ทางบริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความยินดี ที่ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา ให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมดีช่วยเหลือน้องๆ ที่อยู่ห่างไกล ทางบริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความยินดี ที่ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา ให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และขอบคุณ คุณวรวุฒิ เอื้อสุรัตนชัย ที่ไว้วางใจนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบให้เด็กๆ ได้มีไฟฟ้าใช้งานกันครับ ขอให้น้องๆ มีสุขภาพแข็งแรง และตั้งใจเรียนเป็นอนาคตของชาติ ต่อไปน่ะครับ

 

 

 

 

 

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.