ข่าวและกิจกรรม

บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีนโยบายคุณภาพเพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดจำหน่าย และให้บริการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องอัดลม เครื่องเชื่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระเช้าไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ ตู้ออฟฟิตคอนเทนเนอร์ ตู้สโตร์คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในปี 2559 

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.