ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม หนาวนี้ เพื่อน้อง กับชมรมแบ่งฝันปันสุข

กิจกรรม หนาวนี้ เพื่อน้อง กับชมรมแบ่งฝันปันสุข ทางบริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความยินดี ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และยารักษาโรคต่างๆ ให้กับเด็กๆ และโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้น้องๆ มีสุขภาพแข็งแรงน่ะครับ

 

 

 

 

 

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.