งานก่อสร้าง


งานก่อสร้าง

เราบริการส่งมอบ ติดตั้งและเดินเครื่องจักร ทั้งหมดตามที่ลูกค้าต้องการในบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างหรือ
หน่วยงานของลูกค้า เครื่องจักรที่พร้อมให้บริการนั้นรวมถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องอัดลม แสงไฟชั่วคราว
เครื่องเชื่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสนับสนุนเช่น สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ถังเชื้อเพลิง 
แผงไฟฟ้า กล่องคอนโทรล อุปกรณ์เทสโหลด และอื่นๆ 

เราพร้อมให้บริการเช่าเครื่องจักร รวมถึงการบริการเติมน้ำมัน(ตามข้อตกลง) การบำรุงรักษาเครื่องจักรหน้างาน
หรืองานบริการฉุกเฉินตามที่ได้รับแจ้ง

ชนิดของสินค้า

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.