สําหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ


สําหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามระบบการวางแผนทั่วไป แบบแผนฉุกเฉิน และให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่มีความเสี่ยงและต้องการความมั่นใจสูง

เราให้การสนับสนุนทั้งรูปแบบกำลังหลักและระบบสำรองสำหรับงานประเภทการฟื้นฟูซ่อมบำรุงและการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐบาล สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย การก่อสร้างภายในสถานทูต การให้บริการในช่วงภัยพิบัติฉุกเฉิน การสำรองระบบไฟฟ้าสำหรับช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการในการใช้งานหรือความจำเป็นในการใช้งาน

ชนิดของสินค้า

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.