ขุดเจาะกลางทะเล


ขุดเจาะกลางทะเล

เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานออฟชอว์ แพลตฟอร์ม แท่นเจาะหรือเรือขนส่งขนาดใหญ่ เราสามารถจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้ ครอบคลุมอุปกรณ์ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเช่น มีการซ่อมบำรุงหรือการปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องจักร เครื่องจักรสำหรับงานประเภทแพลตฟอร์มต่างๆนี้จะมีความเฉพาะเจาะจงมากและความ ต้องการสเปคและเซฟตี้สูง - เช่นแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันจากที่มีใช้ในประเทศ หรือการทำงานจ่ายไฟ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก

นกรณีที่มีความต้องการใช้ล่วงหน้าหรือครบกำหนดการซ่อมบำรุง เราสามารถจัดเตรียมเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับการใช้พลังงานทดแทนชั่วคราว (ระบบไฟฟ้า, ระบบอากาศ ฯลฯ )เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สามารถให้พลังงานที่จำเป็นในการสนับสนุนอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์ม, ปั๊มลมแบบเครื่องยนต์ สำหรับการ ทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา ทีมงานเราพร้อมสำหรับการให้บริการทันที

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.