อุตสาหกรรมปิโตรแเคมีต่าง ๆ


อุตสาหกรรมปิโตรแเคมีต่าง ๆ

ทีมงานบริษัทนำแสงเอ็นจิเนียริ่งจำกัด มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนเครื่องจักรแก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตร เคมีต่างๆและแหล่งสำรวจ พลังงานบนภาคพื้นดิน ตัวอย่างเช่น ใช้ในช่วงไฟดับ (ไม่ว่าจะในกรณีฉุกเฉินหรือใน การตอบสนองต่อการบำรุงรักษาตารางเวลาที่วางแผนไว้) ใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และเรายังเข้าใจถึงความจำเป็นของระบบการสำรองเครื่องจักรซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานของลูกค้านั้นไม่ หยุดชะงัก

ทางบริษัทเรามีการปรับปรุง ตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องจักรของ เรานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองสำคัญความต้องการของลูกค้า เราจะส่งมอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและบริการด้วยทีมงานเครื่องยนต์และไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

ชนิดของสินค้า

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.