กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม


กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ให้บริการโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ end-to-end สำหรับ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำหรับการใช้ งานประเภทต่างๆเช่น จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (โดยมักจะอยู่ในสถานที่ๆห่างไกล) ดังนั้นไม่ว่าจะมีความล่าช้าในการจ่ายไฟจากการไฟฟ้า ความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าระหว่างการติดตั้งหรือ สถานที่นั้นๆไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงกรุณาติดต่อทีมงาน บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำหรับการแก้ปัญหา เราสามารถที่จะจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าสำหรับงานสำรองชั่วคราวหรือใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแส ไฟฟ้าหลักตามความต้องการของท่าน

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.