สําหรับการขนส่ง


สําหรับการขนส่ง

ระบบไฟฟ้าและการควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าสดประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ เราให้ความสำคัญในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อ ให้มั่นใจ ว่าท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายกระแสไฟเพื่อการควบคุมอุณหภูมิตลอดการเดินทางไปยัง จุดหมายได้ทีมงานเราได้พบกับความท้าทายของอุตสาหกรรมโดยการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ตาม ความต้องการของลูกค้าตัวอย่างเช่นลดขนาดตัวถังสำหรับพื้นที่ๆมากขึ้นของยานพาหนะ

การบำรุงรักษาเป็นประจำสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทีมงานเราจะทำการติดต่อเพื่อ ทำการนัดหมายทุกครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาบำรุงรักษา ทุกกระบวนการที่ได้ปฎิบัตินี้เพื่อให้แน่ ใจว่าเราให้บริการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.